Izrada energetskog certifikata

Za naše stranke osiguravamo brzu i povoljnu izradu energetskih certifikata.

Energetski certifikat GRATIS!!! - Ako se prodaja nekretnine realizira putem naše agencije, podmirujemo trošak izrade energetskog certifikata u cijelosti!